Fresas frontais

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 3 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 3 mm

Navalhas direitas..

9,66€ Sem impostos: 7,85€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 4 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 4 mm

Navalhas direitas..

10,17€ Sem impostos: 8,27€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 5 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 5 mm

Navalhas direitas..

10,33€ Sem impostos: 8,40€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 6 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 6 mm

Navalhas direitas..

10,91€ Sem impostos: 8,87€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 7 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 7 mm

Navalhas direitas..

11,43€ Sem impostos: 9,29€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 8 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 8 mm

Navalhas direitas..

12,02€ Sem impostos: 9,77€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 9 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 9 mm

Navalhas direitas..

13,12€ Sem impostos: 10,67€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 10 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 10 mm

Navalhas direitas..

14,30€ Sem impostos: 11,63€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 11 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 11 mm

Navalhas direitas..

15,93€ Sem impostos: 12,95€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 12 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 12 mm

Navalhas direitas..

17,11€ Sem impostos: 13,91€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 13 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 13 mm

Navalhas direitas..

18,79€ Sem impostos: 15,28€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 14 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 14 mm

Navalhas direitas..

20,49€ Sem impostos: 16,66€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 15 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 15 mm

Navalhas direitas..

22,36€ Sem impostos: 18,18€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 16 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 16 mm

Navalhas direitas..

24,06€ Sem impostos: 19,56€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 17 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 17 mm

Navalhas direitas..

25,90€ Sem impostos: 21,06€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 18 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 18 mm

Navalhas direitas..

27,95€ Sem impostos: 22,72€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 19 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 19 mm

Navalhas direitas..

30,33€ Sem impostos: 24,66€

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 20 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas HSS 2131 DIN 327-A - 20 mm

Navalhas direitas..

32,50€ Sem impostos: 26,42€

Fresa Frontal 2 Navalhas Helicoidais HSS 2133 DIN 327-B -  2,5 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas Helicoidais HSS 2133 DIN 327-B - 2,5 mm

Navalhas helicoidais..

14,24€ Sem impostos: 11,58€

Fresa Frontal 2 Navalhas Helicoidais HSS 2133 DIN 327-B -  3 mm

Fresa Frontal 2 Navalhas Helicoidais HSS 2133 DIN 327-B - 3 mm

Navalhas helicoidais..

11,76€ Sem impostos: 9,56€

1 - 20 de 330 resultados